Werkwijze

1. Coaching

Voor coaching doorlopen we de volgende stappen:

 • Een vrijblijvende intake, waarin de vraag verkend wordt en we kijken of er wederzijds een ‘klik’ aanwezig is genoeg vertrouwen om het traject in te gaan.
 • Voorstel voor plan van aanpak.
 • Aan de slag: we stellen een leercontract op met daarin je leervragen, plan van aanpak, de duur van de sessies, het aantal sessies, de doorlooptijd en de kosten.
 • Tussenevaluatie en waar nodig bijsturing.
 • Afronding en eindevaluatie.
 • Desgewenst kan een gesprek met een leiding gevende van de gecoachte gevoerd worden. De inhoud van de gesprekken tussen coach en gecoachte blijft echter vertrouwelijk en zal niet aan derden doorgegeven worden.

2. Teamcoaching

We doorlopen de volgende stappen:

 • Vooraf een vrijblijvende intake met de leidinggevende van het team, waarin de vraag of het probleem verkend wordt.
 • Een vrijblijvende offerte met daarin de leervraag, plan van aanpak, duur van de sessies, aantal sessies, doorlooptijd en de kosten.
 • Aan de slag volgens offerte.
 • Tussenevaluatie over het proces met het team en apart met leiding gevende. De inhoud van de gesprekken tussen coach en team blijft echter vertrouwelijk en zal niet aan derden doorgegeven worden. Waar nodig is er bijsturing.
 • Afronding en eindevaluatie.

In Company training

We doorlopen de volgende stappen:

 • Vooraf een vrijblijvende intake met een leidinggevende van de organisatie, waarin de vraag of het probleem verkend wordt;
 • Een vrijblijvende offerte met daarin de leervraag, plan van aanpak, aantal dagdelen, doorlooptijd, aantal deelnemers en trainers, locatie en de kosten.
 • Aan de slag volgens offerte;
 • Indien een training gespreid over een langere periode plaatsvindt: tussenevaluatie met team en apart met leiding gevende. Waar nodig is er bijsturing. In vertrouwen verstrekte informatie van deelnemers zal niet aan derden doorgegeven worden.
 • Afronding en eindevaluatie.

Intervisie

We doorlopen de volgende stappen:

 • Vooraf een vrijblijvende intake met de leidinggevende van de organisatie of een intervisielid, waarin de vraag of het probleem verkend wordt.
 • Een vrijblijvende offerte met daarin de leervraag, plan van aanpak, aantal begeleidde bijeenkomsten, duur van bijeenkomsten, doorlooptijd, aantal deelnemers, locatie en de kosten.
 • Aan de slag volgens offerte;
 • Tussenevaluatie en waar nodig bijsturing. In vertrouwen verstrekte informatie van deelnemers zal niet aan derden doorgegeven worden.
 • Afronding en eindevaluatie.