Visie

Ieder mens heeft kwaliteiten en iedereen draagt zijn eigen antwoorden al in zich. Soms heb je een ander nodig om deze tot uiting te laten komen.

Waar een wil is, is echt een weg. De Hamvraag is: wat wil je echt? Als je dat weet, ervaar je kracht en ontstaat er ruimte voor verandering. Vervolgens komt de vraag: wat doe je met je eigen antwoord?

Een echt goede coach laat de ander verder bouwen op wat hij of zij al in huis heeft en sluit aan bij wat er is. Je leert het meest effectief als:

    Je echt wilt veranderen.
    Er vertrouwen aanwezig is.
    Het leren ervaringsgericht en betekenisvol is: het sluit aan bij wat jij nodig hebt, het past bij jouw beleving en jouw praktijk.
    Het leren zelfsturend gebeurt en inspeelt op verschillende manieren van leren.

Missie

De missie van een coach is: mensen ondersteunen in hun zoektocht naar wat ze echt willen en hen vervolgens begeleiden richting hun eigen antwoord op deze vraag.

Een coach helpt je om dat voor jezelf helder te krijgen en er mee te werken. Dit doen jullie door naar je te luisteren, er te zijn, vragen te stellen en je een spiegel voor te houden. Waar nodig biedt een coach theorie aan maar het gaat vooral om ‘ervaren’, zowel in training als in coaching.

Door (h)erkenning, bewustwording en oefening vergroot je je eigen zelfsturend vermogen en je weerbaarheid. Centraal staat hierbij je eigen verantwoordelijkheid.