Intervisie

Intervisie is, in een leergroep van gelijkwaardige collega’s, studie- of vakgenoten, leren van en met elkaar. Je adviseert elkaar bij werkproblemen om tot inzichten en oplossingen te komen. Dit doe je aan de hand van concrete ervaringen, binnen een vastgestelde structuur, volgens zelfgekozen werkvormen
Het doel van intervisie, buiten dat het heel inspirerend is om met gelijkgestemden te klankborden, is verdere professionalisering. Om een intervisiegroep te starten en in goede banen te leiden, is het zinvol dit de eerste paar keer met professionele begeleiding te doen.

De coach biedt verschillende werkvormen en stromingen binnen de intervisie om een leergroep stevig en zelfstandig verder te helpen in haar proces van leren en experimenteren. Een groep van zes tot acht deelnemers leent zich hier het beste voor. Een bijeenkomst duurt ongeveer twee uur en de frequentie hangt af van de behoefte van de groep. De inhoud van wat besproken wordt blijft vertrouwelijk en binnen de groep.

Voor meer informatie kunt u mailen of bellen, klik hier voor het contactformulier.